ตาหงษ์จากเวียงจันทร์

แกด้นดั้นจากแดนไกล

พบแหล่งศิวิไลซ์

ธรรมชาติสะอาดตา

เป็นที่ดอนโดดเด่น

ถูกซ่อนเร้นด้วยหญ้าคา

ชาวลาวร่วมใจมา

ตั้งถิ่นฐานและบ้านเรือน

ตั้งชื่อ ดอนคา ไว้

คนทั่วไปไม่ลืมเลือน

ทำไร่ ทำนาเหมือน

ร่วมพวกพ้องพี่น้องไทย


ประวัติบ้านดอนคา

176322_193481110681062_1793346_o

เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตำบลดอนคานั้น จากกาพย์ญาณี ๑๑ ดังกล่าวข้างต้นได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างบ้านแปงเฮือนของคนเฒ่าคนแก่ตั้งแต่เริ่มตั้งถิ่นฐานในระยะเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน?อ่านเพิ่มเติม

บ้านดอนคา