ถึงจากมานาน ก็ยังใฝ่ฝันถึงดอนคา...
กระดานสนทนา บ้านดอนคา  


hardxman
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 250
graph
กรรม: 2  
นะโมการะอัฏฐะกะ ( นะโม ๘ ) - 22/10/2008 10:22 นะโมการะอัฏฐะกะ ( นะโม ๘ )

************************

นะโม อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
นะโม โอมาตยารัทธัสสะ ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง
นะโม โอมะกาตี ตัสสะ ตัสสะวัตถุตตะยัสสะปิ
นะโม การัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
นะโม การานุภาเวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
นะโม การัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ
  | | ผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมทั่วไปเขียน